Cartells

Alguns cartells dels primers anys,
i portades de la revista que es va editar des del 1988 al 2008